Когда плачут цикады: Ответы 3 — Глава о резне / Higurashi no Naku Koro ni Kai - Dai 3-wa: Minagoroshi-hen