Торако, не ломай ничего! / Torako, Anmari Kowashicha Dame da yo