Реквием из тьмы / Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari