Ore no Seishun wo Ikenie ni, Kanojo no Maegami wo Open