Синобу Тагасира / Shinobu Tagashira

Режиссер аниме