Черное солнце властелина / Kuro no Taiyou, Gin no Tsuki