По-японски:
陽炎 稲妻 水の月
Другие названия:
Kagerou no Shou, Inazuma no Shou, Mizu no Tsuki no Shou, Nagasaki Bojou