Когда луна скрывается в ночи / Tsuki wa Yamiyo ni Kakuru ga Gotoku