Благодарю за продвижение! / Goshimei Arigatou Gozaimasu!