Он делал вид, что холоден / Kare wa Tsumetai Furi wo Shite