Как ни посмотри, Фури пугает / Tonari no Furi-san ga Tonikaku Kowai.