Литературная барышня и мим-самоубийца / "Bungaku Shoujo" to Shi ni Tagari no Pierrot