Парень из электрички / Densha Otoko: Net Hatsu, Kakueki Teisha no Love Story