Герой, с ухмылкой идущий по тропе мести / Nidome no Yuusha wa Fukushuu no Michi wo Warai Ayumu