Живу в ином мире, выращиваю монстров / Isekai desu ga Mamono Saibai shiteimasu.