Легенда о насекомом: Пчелка Хатч (1989) / Konchuu Monogatari Minashigo Hutch (1989)