Меч разрушитель / Hayou no Ken: Shikkoku no Mashou