Евангелион x Kate Tokyo / Ayanami Rei, Hajimete no Kuchibeni