Акустический воин Боргмен / Chouon Senshi Borgman 2: Shin Seiki 2058