Saitama-ken Zaijuu, Fujiyama Osamu, 33-sai, Mushoku (NEET).: Fujilog Nyuumon-hen