Удар монстра (2016) / Monster Strike The Movie: Hajimari no Basho e