Сердце красной птицы / Nihon Meisaku Douwa Series: Akai Tori no Kokoro