Сестрёнка из Осаки: Эпизод 1.5 / Boku no Imouto wa "Osaka Okan": Haishin Gentei Osaka Okan.