Kamiusagi Rope tsuka, Natsuyasumi Rasuichi tte Maji ssuka!?